People who need people

I take a fantastic one year course in image vision (”Bildseende” in Swedish) where i.a. Göran Segeholm is the course leader. I was given a special and difficult task… I would produce 24 pictures that fit into the narrator I want to portray and my chosen topic ”People who need people”. Then I would ask two other people who would reduce it to only 6 pictures and arrange them so they told a story. Those who helped me was my bonus daughter, Sofie Widgren and my mother-in-law Elisabeth Svensson. They did a fantastic job of arranging these 6 pictures together which turned out to be a fantastic story! Good teamwork! The result comes here in pictures only! … they are clickable.

In addition to this, they both had to choose six pictures that they wanted to include and explain why. They wrote down absolutely wonderful motivations for the stories told in their arrangements. I was overjoyed for their commitment in this task and it helped me to really see what you can see in my pictures – things I did not think of myself! Fantastic! Their stories below are in Swedish.

Sofie’s story!

Den nya lilla människan som skapas i den gravida kroppen utgör det ultimata beroendet. Utan mamman, inget barn. Men utan barn, ingen mamma. 
Känslor: spänning, förväntan, kärlek, oro, nervositet. 
Barn växer upp och kretsen av människor i deras liv växer. Antalet personer de behöver är nu inte längre bara föräldrarna. Barnets bild av omvärlden är ofärgad av åsikter och erfarenheter och lär sig mycket av sin närmaste omgivning om vad som är rätt och fel, bra och dåligt och vad som är ont och gott. 
Känslor: Nyfikenhet, fundersam, på sin vakt. 
Barn upptäcker mycket själva, men kan också behöva en guidande hand för att hamna på rätt väg i livet. 
Känslor: Förväntan (barnet), oro (den vuxna). 
Människor är sociala varelser som behöver närhet och umgänge. Vi bryter oss loss från familjen och plötsligt kan en helt utomstående person vara den vi behöver mest. 
Känslor: vänskap, kärlek, närhet, trygghet. 
Vi kan under vår uppväxt, eller senare i livet, nå en punkt där vi inte längre känner att vi hör hemma eller passar in. Vi rebellerar, gör uppror mot normen i jakten på att hitta oss själva, eller andra. Vi söker uppmärksamhet och bekräftelse hos andra i jakten på oss själva. 
Känslor: identitetssökande, vågat, arg, utmanande, kaxig.
Som de sociala varelser vi är, flockdjur, tyr vi oss till vissa människor. I vissa fall får vi förmånen att kalla dem familj. Man bygger sin tillvaro kring denna/dessa person/er. Men livets cykel är som sådan att dessa personer förr eller senare lämnar oss. Antingen genom att de lämnar jordelivet, eller för att de inte längre vill tillhöra den gemenskap man byggt tillsammans. Oavsett hur de lämnar, lämnar de ett stort tomrum efter sig. Vem är jag utan dig? 
Känslor: ledsamhet, ensamhet, sorg – men också att det finns ett ljus i tunneln, för även om ens liv inte kommer att vara eller bli sig likt utan denna/denne person/er så kommer det att fortsätta och det kommer komma andra personer som kan fylla, helt eller delvis, detta tomrum. 

Elisabeth’s story!


Människan har skapats för att leva tillsammans, det kan låta som en klyscha men
att inte bli sedd, att inte få höra att du duger, att inte känna sig älskad leder i sin tur att det blir svårt att få riktiga vänner och ensamhet som inte är sund.
Motivering: En ung tonåring som känner ensamhet trots människorna runtomkring, känner sig obekväm och på fel plats.  Tittar in i kameran med en ledsen blick.

Behovet av att höra ihop med andra människor följer en hela livet. Vänskap är viktig och ömsesidig. Man ska bry sig om varandra lika mycket.
Att ha en nära vän eller syskon som man kan anförtro sig åt betyder så mycket för ditt självförtroende och ditt välmående.
Motivering:  harmonisk bild, de känner sig bekväma i situationen där de ligger bredvid varandra och håller handen. Ler mot kameran. De har ett känslomässigt band. Utstrålar empati.

Ung och oerfaren person kan lätt göra felaktiga val behöver vägledning och förebilder. Identitetssökande.  Du måste lära dig att älska dig själv för att kunna älska andra och skapa fina band med.
Motivering: Svart bakgrund, dramatisk, sårbar, naket, utsatthet, allvarlig. Tittar självsäkert in i kameran håller hårt i rosen. Röd ros – kärlek.

Människor behöver människor men Att omge oss med rätt människor är viktigt som talar om att du duger, som ger dig vägledning i livet och är en god förebild att se upp till.
Motivering: Äpplet i fokus, utstrålar generositet, trygghet, delar med sig av sin kunskap och visdom. Försöker se lite bestämd ut med glimten i ögat.

Människor som söker finner och det finns oceaner av kärlek därute, även bortom horisonten. Det gäller att hitta den och vårda den.
Motivering: Ensam man på en strand spanar åt vänster i stället för att blicka utåt.

Att hitta relationer är en stor del av varje människas liv och när kärlek mellan människor uppstår föds en ny människa bland oceaner av kärlek.
Störst av allt är ändå kärleken mellan människor
Motivering: Motivet taget nerifrån och upp skapar en känsla av moderlighet, styrka och trygghet. Himmel som bakgrund stärker känslan av glädje och lycka. Hon håller båda händerna runt magen som om hon vill skydda det ofödda barnet.
People who needs people are the luckiest people in the world!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *